top of page
Anketë për regjionin e Prizrenit

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. Qëllimi i këtij hulumtimi është që të nxirren të dhëna rreth kënaqshmërisë dhe njohurive të konsumatorëve rreth shërbimeve nga K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. për periudhën Janar - Dhjetor 2020.

Rezultatet e këtij projekti do të shërbejnë për K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. për përmirësimin e shërbimeve që ofron kompania në regjionin e Prizrenit.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar pyetësorin online të cilin mund ta gjeni në linkun si më poshtë:

https://forms.gle/3tFGB5bQ8Ag9y94g7

Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.

157852695_3708996305814192_5073784294787
bottom of page