top of page
Search

Hulumtim i kënaqshmërisë së konsumatorëve për periudhën Janar-Dhjetor 2023 në zonën e shërbimit të cilën e mbulon K.R.U. "Hidromorava" Sh.A.


D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në rajonin e Gjilanit për periudhën Janar - Dhjetor 2023.


Përgjigjet e juaja të sinqerta do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga K.R.U. “Hidromorava” Sh.A.


D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar pyetësorin online të cilin mund ta gjeni në linkun si më poshtë:Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.


61 views

Comments


bottom of page