top of page
Search

Hulumtim për Postën e Kosovës


D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për shërbimet dhe produktet e Postës së Kosovës për vitin 2022.

Posta e Kosovës është e përkushtuar që të ofrojë shërbime dhe produkte sa më cilësore për ju. Mendimi juaj është i mirëseardhur dhe i domosdoshëm në mënyrë që të rrisim nivelin e cilësisë së shërbimeve dhe produkteve tona.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar pyetësorin online të cilin mund ta gjeni në linkun si më poshtë:

Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.

5 views

Comments


bottom of page