top of page
Search

Pyetësor për matjen e kënaqshmërisë për shërbimet e Trainkos Sh.A.


D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së klientëve dhe udhëtarëve për shërbimet që ofron “Trainkos” Sh.A. Me këtë anketë Trainkos teston kënaqshmërinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron.

Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar pyetësorin online të cilin mund ta gjeni në linkun si më poshtë:

Pyetësori për udhëtarët: shorturl.at/nzKRZ

Pyetësori për ndërmarrjet potenciale (transportuese të mallrave): shorturl.at/ptPW8

Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.

2 views

Comments


bottom of page