top of page
Banner-KRU-Hidrodrini-2023.jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmërisë së konsumatorëve për furnizimin me ujë dhe shërbime të kanalizimit në rajonin e Pejës për periudhën Janar - Dhjetor 2022. 

 

Përgjigjet e juaja të sinqerta do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A
 

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar pyetësorin online të cilin mund ta gjeni në linkun si më poshtë:

https://forms.gle/NcydqYm7jRNG2RZx5

Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.

bottom of page