Postimet

Shpallje-e-rezultateve-per-kompanine-furnizuese.jpg

Në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës”, projekt ky i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, njoftohen të gjitha kompanitë aplikuese të cilat kanë dërguar ofertën e tyre për furnizimin me pajisje pune, krahas pakove të prezantuara në thirrjen për tenderim, se kompania fituese e këtij tenderi është përzgjedhur.

Shpallje-e-rezultateve-banner.jpg

Në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrese përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës” projekt ky i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit njoftohen të gjithë pjesëmarresit të cilët kanë përfunduar më sukses trajnimin për Ndërmarrësi, kanë përgatitur planin e biznesit dhe kanë prezantuar para panelit vlerësues idetë e tyre të biznesit, për rezultatet përfundimtare të vlerësimit të planit të biznesit. Procesi i përzgjedhjes është realizuar në bazë të kritereve kualifikuese dhe kritereve profesionale të cekura në thirrjen e aplikimit..

JOB-VACANCY-2022...jpg

D&D Business Support Center, is seeking to fill six (6) open vacancy positions, by promoting a challenging working environment as well as career advancement opportunities.

Open positions
⦁    Project Manager (1position)
⦁    Project Officer (1 position)
⦁    Business Consultant (1 position)
⦁    Paid Internship (3 positions)

FTESE-PER-TENDERIM..jpg

Organizata jo-qeveritare D&D Business Support Center - Prishtina është duke implementuar projektin “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës”. Ky projekt është i financuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, përmes të cilit 10 pjesëmarrësit me ide inovative biznesore do të kenë mundësinë të përfitojnë mjete dhe pajisje pune krahas idesë së tyre të biznesit.

Reasons-Behind-Changing-Business-Plan.jpg

Në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës” projekt ky i financuar nga Ministria e Kulturës dhe Rinisë dhe Sportit ftohen të gjithë pjesëmarrësit të cilët kanë përfunduar me sukses trajnimin për Ndërmarrësi të aplikojnë për mundësinë e përfitimit të pakos së pajisjeve të cilat do ndihmonin dhe lehtësonin konkurueshmërinë, punësueshmërinë dhe operimin e bizneseve të tyre.

Banner-Paid-Internship-Opportunity.jpg

D&D Business Support Center is a consulting company, founded in 2008 that offers a wide range of consulting services for small and medium enterprises, start-up businesses, jobseekers, young and women entrepreneurs, and other marginalized groups. It has long-term partnership with various public and international institutions, non-governmental organizations, donors, foreign companies, investors, as well as numerous private sector partners within the Republic of Kosovo.

Banner-TRAINKOS-2022.jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së klientëve dhe udhëtarëve për shërbimet që ofron “Trainkos” Sh.A. Me këtë anketë Trainkos teston kënaqshmërinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron.

Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme...

Banner-KRU-Hidrodrini-2022.jpg

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A. Me këtë anketë K.R.U. "Hidrodrini" teston kënaqësinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron.

Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme...

D&D-MKRS.v1.jpg

D&D Business Support Center, fton të rinjtë e grup moshës 18-24 vjeç nga rajoni i Prishtinës të marrin pjesë në trajnime falas në fushën e Ndërmarrësisë dhe Themelimit të Bizneseve. Kjo iniciative realizohet në kuadër të projektit “Përkrahja në punësim, vetëpunësim dhe nismave ndërmarrëse përmes mbështetjes teknike dhe financiare për të rinjtë e rajonit të Prishtinës” financuar nga Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit...

job-vacancy.png

Position: Project Manager 

The overall purpose of the role is managing multiple projects, resources, schedule, activities, and tasks. Ongoing interaction with a range of internal and external stakeholders, while ensuring quality of services and exceeding expectations.

​D&D Business Support Center is seeking to hire experienced Project Manager being able to contribute in challenging working environment as well as career advancement opportunities...

161277208_3736197666427389_4410737042559

 
D&D Business Support Center ofron mundësi trajnimi falas për ndërmarrësi, të financuar nga SHHBK “Nëna Terezë”, duke përfshirë modulet:
- Hyrje në ndërmarrësi,
- Plan biznesi,
- Marketing dhe
- Planifikim financiar.
Nga ky projekt do të mund të përfitojnë kandidatë nga të gjitha komunat...

157646516_3709373432443146_5800028887023

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A. Me këtë anketë K.R.U. "Hidrodrini" teston kënaqësinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron. Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona...

157852695_3708996305814192_5073784294787

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. Qëllimi i këtij hulumtimi është që të nxirren të dhëna rreth kënaqshmërisë dhe njohurive të konsumatorëve rreth shërbimeve nga K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. për periudhën Janar - Dhjetor 2020.

Rezultatet e këtij projekti do të shërbejnë për K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. për përmirësimin...

136366891_3547418011972023_7803198978014

Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të të rinjve të papunë afatgjatë dhe përfituesve të skemave sociale, i financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për zhvillimin e shkathtësive për qasje në tregun e punës, duke përfshirë modulet si:

  • Kërkesat e tregut të punës;

  • Hartimi i kontributeve dhe shkathtësive të nevojshme për të qenë pjesë aktive e tregut të punës;...