Postimet

job-vacancy.png

Position: Project Manager 

The overall purpose of the role is managing multiple projects, resources, schedule, activities, and tasks. Ongoing interaction with a range of internal and external stakeholders, while ensuring quality of services and exceeding expectations.

​D&D Business Support Center is seeking to hire experienced Project Manager being able to contribute in challenging working environment as well as career advancement opportunities...

161277208_3736197666427389_4410737042559

 
D&D Business Support Center ofron mundësi trajnimi falas për ndërmarrësi, të financuar nga SHHBK “Nëna Terezë”, duke përfshirë modulet:
- Hyrje në ndërmarrësi,
- Plan biznesi,
- Marketing dhe
- Planifikim financiar.
Nga ky projekt do të mund të përfitojnë kandidatë nga të gjitha komunat...

157646516_3709373432443146_5800028887023

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. ”Hidrodrini” Sh.A. Me këtë anketë K.R.U. "Hidrodrini" teston kënaqësinë e konsumatorëve për shërbimet të cilat ju ofron. Përgjigjet e juaja të sinqerta, neve do të na mundësojnë ndërmarrjen e veprimeve për ngritjen e kualitetit të shërbimeve tona...

157852695_3708996305814192_5073784294787

D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së konsumatorëve për shërbimet që ofron K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. Qëllimi i këtij hulumtimi është që të nxirren të dhëna rreth kënaqshmërisë dhe njohurive të konsumatorëve rreth shërbimeve nga K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. për periudhën Janar - Dhjetor 2020.

Rezultatet e këtij projekti do të shërbejnë për K.R.U. “Hidroregjioni Jugor” SH.A. për përmirësimin...

136366891_3547418011972023_7803198978014

Në kuadër të projektit për rritjen e punësimit të të rinjve të papunë afatgjatë dhe përfituesve të skemave sociale, i financuar nga Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, D&D Business Support Center, ofron mundësi trajnimi falas për zhvillimin e shkathtësive për qasje në tregun e punës, duke përfshirë modulet si:

  • Kërkesat e tregut të punës;

  • Hartimi i kontributeve dhe shkathtësive të nevojshme për të qenë pjesë aktive e tregut të punës;...