top of page
Search

OBAVIJEST

Veljača 05, 2024


Za korisnike šeme grantova za novoosnovana poduzeća i MSP

u okviru projekta:

„Kulturna baština kao pokretač gospodarskog preporoda Janjeva“


I.      Svrha poziva

Poziv za dodjelu  granta usmjeren je na podršku osnivanju novoosnovanih  biznisa i oživljavanju Mikro i Malih Poduzeća (MMP). Usmjeren je na stvaranje prilika za zapošljavanje, prenošenje novih vještina i znanja, promicanje poduzetništva i poboljšanje ekonomskog statusa stanovnika Janjeva kroz pružanje malih  granta i savjetodavne podrške odabranim korisnicima.

 

II.      Partnerstvo s UNDP

D&D, u suradnji s UNDP, zajednički su razvili i provode ovu grant šemu. Ovo partnerstvo, u okviru projekta „Kulturna baština kao kao pokretač gospodarskog preporoda Janjeva“, koji sprovodi UNDP, finansira Evropska Unija na Kosovu i Ministarstvo kulture, omladine i sporta Kosova, ima za cilj postizanje zajedničkih ciljeva mobiliziranjem profesionalne ekspertize  sa izvorom projekta. Važno je napomenuti da iako blisko surađujemo s našim partnerima, odluke o odabiru i upravljanju bespovratnim sredstvima (granta) donosimo zajednički, odražavajući našu zajedničku predanost podršci gospodarskom rastu Janjeva.

 

III.      Poziv za prijave

Otvoreni poziv za prijave popraćen je svim relevantnim uputama, kriterijima prihvatljivosti i procedurama prijave, koji su objavljeni na internetu i mogu se dobiti u uredima naših partnerskih Nevladinih Organizacija u Janjevu. Projekt je razjasnio sva pitanja koja su postavili podnositelji zahtjeva usmjeravajući ih putem pisanih odgovora, kao i kontaktiranjem podnositelja zahtjeva i davanjem dodatnih pojašnjenja na njihova pitanja.

 

IV.      Administrativni postupak provjere

Administrativnom provjerom potvrđuje se cjelovitost i vjerodostojnost dokumenata potrebnih programom prema kriterijima iz  poziva za prijave.

Podnositelji koji su prošli postupak administrativne provjere prošli su postupak tehničke ocjene dostavljenih poslovnih planova.

  

V.      Proces Ocjenjivanja i Odabira

Proces  procene proveden je u suradnji sa UNDP na Kosovu. Ocjenjivački  panel sastojao se od 5 članova. U skladu sa zahtjevima poziva i utvrđenim kriterijima, Ocjenjivački  panel  je odabrao sljedeću listu prijavljenih na koju se treba pridržavati:

-   završetak postupaka registracije  biznisa;

-   prihvaćanje i potpisivanje ugovornog sporazuma (ugovora);

-   prihvaćanje popisa alata/opreme, uključujući pružanje mentorskih usluga u skladu s njihovom primjenom.

#

 Ime i prezime

Prebivalište

 Profil Biznisa

1

Ajnur Arifi

Janjevo

Tradicionalna Umjetnost i Obrt - Zavarivanje

2

Ardian Bikliqi

Janjevo

Prerada i Pakiranje Hrane

3

Armend Bikliqi

Janjevo

Pčelar

4

Dubravka Antić

Janjevo

Pastičerija(Slastičarstvo)

5

Elizabeta Rodić

Janjevo

Proizvodnja Bylmeta

6

Emine Teqolli

Janjevo

Poljoprivreda

7

Fatime Bikliqi

Janjevo

Poljoprivreda

8

Fetije Konxheli

Janjevo

Poljoprivreda - Proizvodnja Ajvara/Džema

9

Fitore Gashi

Janjevo

Stočarstvo

10

Ismete Gashi

Janjevo

Stočarstvo

11

Josip Cirimotić

Janjevo

Prerada i Pakiranje Hrane

12

Magribe Maloku

Janjevo

Poljoprivreda - Proizvodnja Ajvara/Džema

13

Norberta Antić

Janjevo

Tekstilna industrija

14

Olga Brkić

Janjevo

Poljoprivreda - Proizvodnja Ajvara/Džema

15

Sali Gashi

Janjevo

Tradicionalna Umjetnost i Obrt -   Zavarivanje

16

Selami Bikliqi

Janjevo

Turistička industrija

17

Serhat Gashi

Janjevo

Ugostiteljska industrija

18

Shkelzen Qevani

Janjevo

Pekara

19

Shpresa Konxheli

Janjevo

Poljoprivreda - Proizvodnja Ajvara/Džema

20

Veton Gajtani

Janjevo

Berberske usluge, Berberi


Među odabranim aplikantima, 12 su Albanci, 5 su Hrvati, 2 su Romi, a 1 je Turčin. Od njih, 11 su žene, a 9 su muškarci.              

      

Svim ODOBRENIM podnositeljima zahtjeva, čestitamo na vašoj kvalifikaciji za razvoj vašeg poslovanja kroz šemu granta.


Za potpisivanje ugovora i dobivanje alata i opreme za početak vaše poslovne aktivnosti, projektni tim će kontaktirati sve ODOBRENE prijavitelje kako bi vam dali dodatne upute za daljnje radnje.


Za one koji nisu prešli kroz proces selekcije, potičemo vas da nastavite usavršavati i razvijati svoje poslovne ideje za buduće prilike.


Hvala na razumijevanju.

D&D Business Support Center.

53 views

Comments


bottom of page