top of page
Banner-TRAINKOS-2023.jpg

Pyetësor për matjen e kënaqshmërisë për shërbimet e Trainkos Sh.A. D&D Business Support Center është duke realizuar hulumtimin për matjen e kënaqshmerisë së klientëve dhe udhëtarëve për shërbimet që ofron “Trainkos” Sh.A.

 

Përgjigjet e juaja të sinqerta, do të ndikojnë në ngritjen e kualitetit të shërbimeve nga Trainkos Sh.A.

D&D, ju është mirënjohës dhe falënderues paraprakisht nëse mund të ndani 2 minuta kohë, nga koha e juaj e çmueshme për ta plotësuar pyetësorin online të cilin mund ta gjeni në linkun si më poshtë:

Pyetësori për udhëtarët ekzistues: https://forms.gle/HwUWNkna4gmku9Xh7

Pyetësori për udhëtarët potencial: https://forms.gle/oa3L1brkmsVxwAU97

Pyetësori për ndërmarrjet e rregullta (transportuese të mallrave): https://forms.gle/3aHoKYg6KTMhi8PC9

Pyetësori për ndërmarrjet potenciale (transportuese të mallrave): https://forms.gle/W7PiUoTCFC8L6j948

Informatat e dhëna në këtë pyetësor do të trajtohen me konfidencialitet dhe do të përdoren vetëm për qëllime të këtij hulumtimi.

bottom of page